Zajęcia warsztatowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2011

30 uczniów Gimnazjum nr 1 w Srokowie - uczestników Projektu "Tajemniczy świat owadów", od kwietnia uczestniczy w zajęciach. Uczniowie są  podzieleni na dwie grupy. Każda grupa jest już po serii zajęć warsztatowych, na których zapoznała się z budową owadów, ich systematyką, nazewnictwem.  Każdy uczestnik może przynieść dowolnego owada na zajęcia, a wtedy oglądamy go i fotografujemy. Posługujemy się też zakupionymi atlasami i kluczami do rozpoznawania owadów. Obie grupy zapoznały się też z owadami z Czerwonej Księgi Zwierząt.

Na zajęciach warsztatowych uczniowie oglądali owady z kolekcji wielkiego znawcy chrząszczy pana Daniela Doktóra.

                                                                                       Koordynator projektu - Regina Wieczorek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego