Zaproszenie na walne zebranie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2016

Zarząd Srokowskiego Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka” zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia na dzień 06.06.2016 r. (poniedziałek) w sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie na godz. 17:00 w pierwszym terminie, lub na godz. 17:15 w tym samym dniu i miejscu w drugim terminie.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZSCS.
 3. Przyjęcie porządku obrad WZSCS.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Sprawozdanie Komisji Stypendialnej za 2015 r.
 9. Przyjecie planu pracy i budżetu Stowarzyszenia na 2016 r.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Przyjecie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Zakończenie obrad WZSCS.

 

Zarząd Stowarzyszenia