Stypendia pomostowe dla przyszłych informatyków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2018
Szanowni Państwo,

chciałabym przypomnieć o Funduszu Stypendialnym Grupy Pracuj. Stypendium 
700 zł miesięcznie od września do czerwca. W ubiegłym roku we ramach 
Funduszu przyznano 15 stypendiów na I rok studiów. Stypendia skierowane 
są do przyszłych studentek i studentów kierunków informatycznych.
W tym roku rozszerzyliśmy w Regulaminie katalog uczelni!

O stypendia z Funduszu starać się mogą maturzyści/maturzystki, którzy 
dostali się na I rok studiów informatycznych:
• w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej,
• w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim,
• w Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Politechnice Lubelskiej,
• w Poznaniu na Politechnice Poznańskiej,
• w Rzeszowie na Politechnice Rzeszowskiej,
• w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej,
• we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej.

        Na wnioski czekamy do 31 lipca 2018.

         Szczegóły: bit.ly/2Kdnjlj


Bardzo proszę o pomoc z dotarciem z ww. informacją do maturzystów z Państwa okolic.

Z pozdrowieniami i podziękowaniami,

Agnieszka Zowczak
Program Równe Szanse i Fundusze Powierzone
Fundacja im. Stefana Batorego
tel. 22 536 0209, faks: 22 536 0220
www.batory.org.pl
www.facebook.com/FundacjaBatorego

Fundacja im. Stefana Batorego jest organizacją pożytku publicznego,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000101194.