Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka"

Pomóżmy ofiarom pożaru

8 grudnia 2018

Rodzina ze Srokowa w wyniku pożaru straciła dom i cały dorobek życia. Nasze stowarzyszenie użyczyło rachunek bankowy, na który można wpłacać pieniądze z dopiskiem "Odbudowujemy dom pogorzelcom".