Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka" w Srokowie

Zarząd

Zarząd Srokowskiego Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka”

Janusz Januszewski
Milena Miernik Połubińska          
Małgorzata Cwalina     
Regina Wieczorek
Edmund Kurowski