Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka" w Srokowie

Dane stowarzyszenia

NIP 742 195 77 04

REGON 511333795

KRS 0000053733

NUMERY KONT
Działalność statutowa: 14 8851 1021 2003 0001 3677 0001
Fundusz stypendialny: 27 8851 1021 2006 0601 3677 0002