Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka"

Rachunek bankowy

Przeznaczenie rachunku bankowego Numer rachunku
Działalność statutowa  14 8851 1021 2003 0001 3677 0001
Program stypendialny  27 8851 1021 2006 0601 3677 0002
 Darowizny (dla Wojtka i Natalii)  97 8851 1021 2006 0601 3677 0003