Nasz cel

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Srokowo. W związku z tym w 2001 roku uczestniczyliśmy w realizacji projektu "Aktywizacja Społczności Wiejskich" Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dzięki temu projektowi przy pomocy Pana Krzysztofa Margol - prezesa Fundacji "Nida", utworzony został Fundusz Stypendialny "Bociek". Pierwsze pieniądze w kwocie 20000 zł na utworzenie kapitału żelaznego uzyskaliśmy z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Adresatami Programu Styendialnego jest zdolna młodzież szkół ponadgimnazjalnych, która pragnie się uczyć, rozwijać swoje zdolności, rozszerzać horyzonty wiedzy i w przyszłości kontynuować naukę na studiach. Trudna sytuacja materialna ich rodziców, dojazdy do szkół znacznie odległych od miejsca zamieszkania bardzo im to utrudnia. Nasze Stowarzyszenie poprzes fudowanie stypendiów pragnie im w tym pomóc. Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków, zgodnie z Regulaminem Programu Stypendialnego. Maksymalną i minimalną wielkość stypendium ustala raz w roku Komisja Kwalifikacyjna, uwzględniając możliwości finansowe programu, osiągnięcia stypendystów oraz ich sytuację materialną i rodzinną.

Dzięki staraniom członków Stowarzyszenia oraz darczyńcom i sponsorom mogliśmy przyznać:

w roku szkolnym 2002/2003 - stypendia dla 5 uczniów po 200 zł miesięcznie,
w roku szkolnym 2003/2004 - 7 stypendiów po 170 zł,
w roku szkolnym 2004/2005 - 9 stypendiów w kwotach od 110 zł do 150 zł,
w roku szkolnym 2005/2006 - 12 stypendiów w kwotach od 110 zł do 170 zł,
w roku szkolnym 2006/2007 - 14 stypendiów w kwotach od 150 zł do 200 zł,
w roku szkolnym 2008/2009 - 40 stypendiów w kwotach od 40 zł do 120 zł,
w roku szkolnym 2009/2010 - 20 stypendiów w kwotach od 30 zł do 155 zł,
na rok szkolny 2010/2011   - 21 stypendiów w kwotach od 50 zł do 155 zł
na rok szkolny 2011/2012   - 21 stypendiów w kwotach od 50 zł do 200 zł

Od pierwszego października 2004 roku realizujemy projekt Fundacji im. Stefana Batorego "Równe Szanse", w ramach którego otrzymaliśmy dotacje w kwocie:

16 900 zł na rok szkolny 2005/2006
12 900 zł na rok szkolny 2006/2007
7 050 zł na rok szkolny 2007/2008
13 750 zł na rok szkolny 2008/2009
9 800 zł na rok szkolny 2009/2010
12 000 zł na rok szkolny 2010/2011
16 000 zł na rok szkolny 2011/2012

W ramach realizacji programu stypendialnego corocznie organizujemy wiele imprez charytatywnych, takich jak:

 • "Ostatki w plenerze" - kulig i zabawa przy ognisku podczas, której licytujemy różne przedmioty.
 • "Zabawa fantowa" - podczas "Dni Srokwa" - członkowie Stowarzyszenia i stypedyści przygotowują różne fanty, które są losowane za symboliczną złotówkę.
 • "Ogród Obfitości" - podczas Gminnych Dożynek członkowie Stowarzyszenia, rodzice stypendystów, oraz mieszkańcy gminy (sympatycy Stowarzyszenia) przygotowują regionalne potrawy, które serwowane są w pięknie przygotowanej sali Gminnego Ośrodka Kultury. Uczestnicy dożynek oraz przyjezdni goście mogą "najeść się do syta" kupując cegiełkę  za 10 zł, jednocześnie wspierająć kształcenie naszej młodzieży.
 • "Grzybobranie" - impreza plenerowa, organizowana w uroczych lasach srokowskich. Uczestnicy "Grzybobrania" mają za zadanie zebrać pełen koszyk grzybów wykonując po drodze dodatkowe zadania (konkursy, zgadywanki, naśladowanie odgłosów zwierzyny, sprzątanie lasu, itp.). Po powrocie z lasu na grzybiarzy czeka ciepły posiłek serwowany w myśliwskiej wiacie: bigos, kiełbaski z ogniska oraz atrakcja imprezy - pieczony dzik. Dalszej części imprezy towarzyszą konkursy, śpiewy, tańce oraz aukcja różnych przedmiotów.
 • "Zabawa andrzejkowa" - podczas której odbywa się aukcja różnych rzeczy, głównie obrazów przekazywanych przez uczestników Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Wilczynach.

  Przy organizacji wyżej wymienionych imprez w dużej mierze pomagają nam takie instytucje jak:
 • Wójt i Rada Gminy Srokowo,
 • Piekarnia Pani Krystyny Narbutowicz w Srokowie,
 • Koło Łowieckie "Słonka" w Srokowie,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie,
 • Uczesnicy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Wilczynach,
 • Zespół Muzyczny "Avista"
 • Nadleśnictwo Srokowo i inni

Poza tym na rzecz Funduszu Stypendialnego otrzymujemy dotacje z budżetu Gminy Srokowo, dotacje i darowizny od instytucji i osób prywatnych.
Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka" nie ogranicza swojej działalności do prowadzenia Programu Stypendialnego, realizujemy także wiele innych zadań statutowych: organizujemy czas wolny dla dzieci i młodzieży (konkursy, zabawy, wycieczki, małe plenery malarskie), pomagamy w sfinansowaniu warsztatów muzycznych i zawodowych, wspomagamy dzieci niepełnosprawne poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw i okularów, a także dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, fundujemy nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum, realizujemy projekty służące aktywizacji młodzieży i całej społeczności lokalnej.
Dzięki naszym działaniom i zaangażowaniu wielu ludzi "dobrej woli i otwartego serca" będziemy mogli w dalszym ciągu urzeczywistniać marzenia dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Zarząd Stowarzyszenia