Kryteria przyznawania stypendiów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Wyniki w nauce max. 50 pkt.

Za wyniki w nauce Komisja będzie przyznawać 2,5 pkt.  za każdą 0,1 oceny powyżej 4,0

 

2.Sytuacja materialna max. 25 pkt.

Dochód na 1 osobę w rodzinie (netto/m-c) w zł.

punkty

do 350

25

351 – 400

20

401 – 500

15

501 – 600

10

601 – 700

5

pow. 701

0

3. Aktywność społeczna i osiągnięcia w konkursach: max 15 pkt.

Komisja będzie brała pod uwagę działalność charytatywną i osiągnięcia w konkursach na szczeblu wyższym niż gminny.

 

4. Sytuacja rodzinna max. 10 pkt.

Komisja będzie uwzględniać sytuację rodzinną inną niż materialną np. zdrowotną.