Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia

Członkowie Srokowskiego Stowarzyszenia  „Sukces Każdego Dziecka”

           Zarząd Srokowskiego Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka” w Srokowie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 17:00  w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury  w Srokowie - w pierwszym terminie, lub  na godz. 17:15 w tym samym dniu i miejscu w drugim terminie.

Proponujemy następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego WZSCS.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZSCS.
 4. Przyjęcie porządku obrad WZSCS.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad WZSCS. ( uchwała nr 1)
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. (uchwała nr 2)
 11. Sprawozdanie Komisji Stypendialnej za 2020 r.
 12. Przyjęcie planu pracy i budżetu Stowarzyszenia na 2021 r. ( uchwała nr 3 i 4)
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zakończenie obrad WZSCS.

 

Janusz Januszewski
Prezes Stowarzyszena

Czytaj więcej o: Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia

Uwaga stypendyści

Uwaga stypendyści!

Wnioski na stypendium można składać do 20 września 2020 r.

Kryterium dochodowe - 1800zł netto na osobę.

Czytaj więcej o: Uwaga stypendyści

Regulamin Programu Stypendialnego "Bociek"

Powiększ zdjęcie