Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka" w Srokowie

Uwaga stypendyści

9 września 2020

Uwaga stypendyści!

Wnioski na stypendium można składać do 20 września 2020 r.

Kryterium dochodowe - 1800zł netto na osobę.