Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka"

Podziękowania

24 września 2018

A tak wygląda dom w Sińcu - wspólne dzieło ludzi wielkiego serca.