Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka"

Nasze motto

"Życzliwość jest pragnieniem szczęścia innych"
Telmann Pesch

 

Powyższe motto przyświeca działalności członków Stowarzyszenia "Sukces Każdego Dziecka" powstałego w Srokowie 20 października 2000 roku, z inicjatywy osób z różnych środowisk. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, głównie nauczycieli radnych, pracowników Urzędu Gminy, przedstawicieli lokalnego biznesu. Największym jego atutem jest ogromna chęć niesienia pomocy innym oraz optymizm i zaangażowanie ludzi w nim działających.